Restart Windows Explorer (VBScript)

Restart Windows Explorer, un Script Visual Basic care ajuta la reactualizarea sistemului de fisiere, dupa executarea anumitor modificari, ca de exemplu: schimbari de registru, anumite instalari/dezinstalari de programe, etc.

Este important sa nu se confunde cu alte metode de reamprospatare a Windows-ului, fiind mai mult decat un refresh si mai ineficient decat un restart. Restartul reactualizeaza intregul sistem de operare, pe cand restartul Windows Explorer, reamprospateaza doar sistemul de fisiere.


On Error Resume Next

' Kill Explorer.exe

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = 'explorer.exe'")

For Each objProcess in colProcessList
objProcess.Terminate(1)
Next

' Launch Explorer.exe

Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")

objShell.Run "explorer.exe"

Set objShell = Nothing

Wscript.exit

 

Copiati intregul script intr-un fisier text (deschis in prealabil) cu Notepad, clic apoi pe tabul „Fisier” de unde alegeti „Salvare ca…”
In fereastra nou deschisa, alegeti locatia unde doriti sa fie salvat scriptul, la „Nume Fisier”, adaugati, bineinteles, un nume, neaparat urmat de extensia .VBS (ex.: nume.vbs), iar in campul „Salvare cu tipul” alegeti „Toate fisierele”.

Puteti crea o scurtatura, scriptului, in meniul contextual, cu ajutorul Right Click Enhancer Pro.

Related posts

Modificarea Servicilor Windows

Modificarea Servicilor Windows

Modificarea Servicilor Windows, prin schimbarea valorilor initiale, va duce la revigorarea, respectiv cresterea performantei sistemului de...

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.